Klachten

Klachten

 

De leiding probeert, uitgaande van de belangen van het kind, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ouders. Het kan natuurlijk toch voorkomen dat de ouders niet tevreden zijn over de algehele gang van zaken, de omgang met hun kind. etc. In eerste instantie dienen ouders dit te bespreken met de leidsters. Wanneer de klacht blijft bestaan, kan men contact opnemen met de directeur en/of de vertrouwenspersoon. Indien er na actie van de leidsters, directie en/of vertrouwenspersoon nog geen bevredigende oplossing is, kan een klacht ingediend worden. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalenwww.degeschillencommissie.nl