Klachten

Klachten

 

De leiding probeert, uitgaande van de belangen van het kind, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ouders. Het kan natuurlijk toch voorkomen dat de ouders niet tevreden zijn over de algehele gang van zaken, de omgang met hun kind. etc. In eerste instantie dienen ouders dit te bespreken met de leidsters. Wanneer de klacht blijft bestaan, kan men contact opnemen met de directeur en/of de vertrouwenspersoon. Indien er na actie van de leidsters, directie en/of vertrouwenspersoon nog geen bevredigende oplossing is, kan een klacht ingediend worden. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalenwww.degeschillencommissie.nl

VVE/Piramide

 

Wat verstaan wij onder VVE

Ons programma is gericht op het gestructureerd en samenhangend stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

Peuters 2 of 2,5 tot 4 jaar. Kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand. De wettelijke kaders bepalen de doelgroep. De gemeente Vianen maakt gebruik van de diensten van het consultatiebureau voor de toeleiding van de doelgroeppeuters. KLIMOP zelf is dus niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing of peuters aan de criteria voldoen.

Lees meer: VVE/Piramide

Dagelijkse gang van zaken

Bij binnenkomen en weggaan is er aandacht om elk kind persoonlijk te groeten.

Bij de grote ochtend kring (met ouders erbij) worden er liedjes van het project gezongen en het goede morgen liedje.

Bij het eten en drinken wordt er altijd in de kring gezeten en worden er vaste liedjes gezongen zoals: goeie morgen allemaal, smakelijk drinken, koekje eten. Daarnaast zingen we ook project liedjes.

Er wordt naast de thema’s als seizoenen, aandacht besteed aan: kerstmis, Pasen, sinterklaas, Moederdag en Vaderdag. Met kerstmis wordt het kerstverhaal verteld en per locatie een passende activiteit georganiseerd. Met Pasen zijn er passende activiteiten. Aan moeder- en Vaderdag besteden wij aandacht door met de peuters iets moois voor de ouders te maken. De islamitische feestdagen worden in overleg met de ouders gevierd. Traktaties moeten hallal zijn (geen spekkies!).

Bij het naar buiten gaan, gebruiken we het evacuatietouw, om zo de kinderen alvast te laten wennen aan het feit dat ze te allen tijde bij het naar buiten gaan het touw moeten blijven vast houden. Ook zingen we altijd het zelfde liedje met het naar buiten gaan (sjok, sjok, sjok).

Elke dag vindt er een kleine en een grote projectkring plaats en behandelen daarin: liedjes, thema’s, knutsel, enz. alles wat met Piramide te maken heeft.

Het laatste kwartier van de dag wordt altijd ingevuld met een onderwerp uit het piramideprogramma.

Eten, drinken en traktaties

KLIMOP biedt limonade. Zelf ander eten of drinken meenemen van thuis is niet toegestaan.
Wij houden rekening met diëten en allergieën.
Bij verjaardagen is het niet toegestaan om risicovolle traktaties, zoals lollies of toverballen uit te delen, de traktaties dienen verantwoord te zijn voor peuters (2 tot 4 jaar).

 

Richtlijnen voor het omgaan met zieke kinderen


Als kinderen ziek zijn, mogen ze niet gebracht worden, de beoordeling hiervan ligt bij de ouders, maar koorts is voor ons een indicatie dat kinderen te ziek zijn om te komen.
Als ouders een ziek kind komen brengen mogen de leidsters weigeren om het kind op te vangen. Beoordeling hiervan ligt bij de leidsters.
Als kinderen ziek worden tijdens de ochtend, worden ouders gebeld, met het verzoek hun kind op te komen halen.
Als een kind niet lekker is, kan het even tot rust komen op de bank met een bekertje water. Gaat het dan niet beter, bellen we de ouders voor overleg.
Zodra gemeld wordt dat een kind een besmettelijke ziekte heeft wordt dit gemeld aan de andere ouders, door een briefje op te hangen op het prikbord en het te vermelden in de nieuwsbrief.
Dit betreft ziektes en/of aandoeningen zoals waterpokken en hoofdluis.
Medicijnen worden niet toegediend door de leidsters.
Een protocollenboek is aanwezig.

U kunt ons volledige beleidsplan hier downloaden

 

 

 

 

Inschrijven

Voor her inschrijven van nieuwe peuters moet u telefonisch een afspraak maken.

Download  het inschrijfformulier op de download pagina zodat u dat vast kunt invullen en meenemen.

Uw kind is pas ingeschreven nadat er een intake gesprek geweest is en uw peuter is geaccepteerd.

Meer artikelen...

  1. Vakanties